Responsive image

ขั้นตอนในการค้นหา  
หมายเหตุ (ข้อมูลสมาชิกมีถึงปี 2565 เท่านั้น)
(1) เลือกข้อมูล ค้นหาจากรหัสสมาชิกก่อน
(2) หากจำรหัสสมาชิกไม่ได้ ให้ค้นหาจากชื่อหรือนามสกุลในปีที่จบการศึกษา
(3) กรณีพบข้อมูลของท่านมากกว่า 1 รายการ ให้ท่านเลือกยืนยันข้อมูลแถวบนสุด เพื่อยืนยันข้อมูลกลับ
คู่มือ/คำแนะนำและการดำเนินการ
ลำดับ รายการ
(1) คู่มือและคำแนะนำในการดำเนินการ ดาวน์โหลด
(2) หากไม่พบข้อมูลของท่านโปรดติดต่อสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ E-mail: membership-admin@thainurse.org หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ฝ่ายทะเบียนสมาชิก
(3) หากต้องการสมัครเป็นสมาชิกสมาคม รายละเอียด (Click) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-3541801-2 ต่อ 17